ตลาดหลักของบริษัทอยู่ในอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันออก ตลาดในประเทศ เอเชียใต้ ยุโรปใต้ ฯลฯ และเราสามารถบรรลุความเร็วที่สอดคล้องกัน 100%

รายได้รวมต่อปีอยู่ที่ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ